Dřevo versus laminát


Podlahové krytiny se od sebe liší jak materiálem, z nÄ›hož jsou vyrobené, tak samozÅ™ejmÄ› i svým designem a barevností. To, podle Äeho se vÄ›tÅ¡inou rozhodujeme, z Äeho se nakonec budeme doma těšit, je zpravidla materiál. Ten propůjÄuje podlaze vlastnosti, které si nás buÄ dokážou získat anebo je vyÅ¡krtneme z nákupního seznamu. Plovoucí podlahy se role outsidera rozhodnÄ› bát nemusí. Mají tolik skvÄ›lých vlastností, že by je mohly rozdávat. Ale pÅ™esto se mezi nimi ocitnete na bitevním poli. OvÅ¡em bude to váš boj, který svedete pÅ™i koneÄném výbÄ›ru této krytiny. Otázka totiž zní, zda laminát nebo dÅ™evo. Volba je samozÅ™ejmÄ› na vás. Spokojeni s jejich službami budete stoprocentnÄ› vždycky.

Domov podle vašich představ

Každý má svoje pÅ™edstavy o tom, jak bude jeho domov vypadat. Jak si svůj byt Äi dům zařídí a vybaví. Na tom, jestli se doma skuteÄnÄ› tak budete i cítit, se velkou mÄ›rou podílí i podlahy. Podlahová krytina v sobÄ› skrývá podmanivé kouzlo, díky nÄ›muž dokáže vyÄarovat tu správnou atmosféru. Každému se líbí nÄ›co jiného, a tak by mÄ›l volit jak podle svých pÅ™edstav, tak i podle pocitů. Plovoucí podlahy rozhodnÄ› tu Äarovnou moc mají. Jedná se o velmi moderní, velmi hezkou i velmi praktickou podlahovou krytinu. Na výbÄ›r máte laminát nebo dÅ™evo. Každý z tÄ›chto materiálů působí v interiéru naprosto odliÅ¡nÄ›. Tak si vyberte tak, abyste si vykouzlili domov naprosto podle svých pÅ™edstav.