3 největší chyby, které můžete udělat při plánování

Máte rádi plánování? Nachází se na vašem pracovním stole záplava měsíčních i týdenních kalendářů s poznámkami, barevné post-it papírky všech možných velikostí a barev? Plánovat si své činnosti je velmi záslužná věc, nicméně je potřeba znát správné techniky, jinak si můžete udělat ze života pěkný chaos.
muž u nástěnky
Někteří plánovači jsou totiž postiženi potřebou neustále si někam psát různé poznámky, úkoly a vytvářet nekonečné to do listy, ve kterých se začnou po čase sami ztrácet. Je to z toho důvodu, že si vedou plány a poznámky na tolika různých místech a v takové míře, že už nestíhají evidovat, které činnosti jsou již splněny a které teprve proběhnou. Toto je pouze jeden z mnoha problémů na cestě k dokonalému procesu plánování. Další se pokusíme načrtnout v následujících řádcích.
1.       Nesjednocené diáře, kalendáře a poznámky.
Jak uvádíme výše, pokuste se eliminovat zmatek mezi různými zdroji vašich plánů, ale i mezi těmi, které jsou psané na papír a těmi, které jsou v elektronické podobě, např. kalendář nebo úkolníček v mobilním telefonu.
2.       Příliš mnoho cílů.
Je pěkné být optimista a věřit ve své schopnosti. Nikdo z nás však není superman a není zkrátka v našich silách vždy vše stihnout na 110% tak, abychom nebyli úplně mrtví vyčerpáním na konci každého dne. Buďme proto k sobě ohleduplní a neplánujme si věci, které nedokážeme splnit. Máme-li veliké cíle, plánujme je po částech, pak budou snadněji proveditelné.
práce s počítačem
3.       Příliš veliké cíle.
Ještě trochu rozvedeme myšlenku velikých cílů. To, že máte v plánu udělat nějakou zásadní životní změnu je skvělé, to, že je tato změna v seznamu vašich plánů je ještě lepší. Pokud však očekáváte, že proběhne ze dne na den, budete možná nemile překvapeni realitou. Všechny veliké kroky, změny a úkoly je potřeba si rozplánovat (rozfázovat), jinak se budou jevit ve vašich kalendářích jen jako obrovská nepřemožitelná strašidla. Nehledě na to, že když si určíte jednotlivé fáze, získáte pak i přehled o tom, jak se vám daří postupovat podle plánu a můžete ho tak v průběhu upravit.