Krása všude kolem kterou si vybudujeme


Krása je opravdu vÅ¡ude kolem nás, kamkoliv se podíváme. Tak opravdu vÅ¡ude je to prostÄ› krása. SamozÅ™ejmÄ› vÅ¡ichni chtÄ›jí být krásní, i ženy, muži a to vÅ¡echno, co je okolo krása, je prostÄ› to, co si i vybudujeme. Protože to, co si vybudujeme, je jeÅ¡tÄ› mnohem krásnÄ›jší, než bychom prostÄ› oÄekávali. Ale prostÄ› každého je to vÄ›c, co se každému líbí, co má rád. RozhodnÄ› si myslím, že každý ÄlovÄ›k by mÄ›l dÄ›lat vÄ›ci, které má rád, protože když budeme dÄ›lat vÄ›ci, které se nám nelíbí, nebo nejsou nám pohodlné, tak tím v životÄ› nic nezískáme. A prostÄ› bude to pořád takové to dokola a nebude se nám prostÄ› vůbec nic líbit, nebudeme spokojeni, a hlavnÄ› potÅ™eba je, abychom my byli spokojeni tím, co si prostÄ› vybudujeme.

Krása

UrÄitÄ› hlavnÄ› spoléhejte vždycky na sebe. Protože když budete spoléhat na druhé lidi, tak se nÄ›kdy také nÄ›Äeho nedoÄkáme. ProstÄ› je potÅ™eba opravdu vždycky si udÄ›lat pÅ™esnÄ› to, co my si pÅ™ejeme. Protože naÅ¡e přání je velká mysl, která prostÄ› touží po tom, abychom opravdu si nÄ›co udÄ›lali, vytvoÅ™ili, a rozhodnÄ› nespoléhali na druhé lidi. KaždopádnÄ› druhý ÄlovÄ›k nám samozÅ™ejmÄ› nÄ›kdy může pomoci s příbuznými nebo s nÄ›jakým blízkým, známým, ale vždycky opravdu spoléhejme sami na sebe. Protože my si to chceme udÄ›lat podle svých pÅ™edstav, a ten druhý ÄlovÄ›k už by to pÅ™esnÄ› podle naÅ¡ich pÅ™edstav tÅ™eba neudÄ›lal.

Krása

Takže vždycky opravdu musíme vÄ›dÄ›t pÅ™esnÄ›, co chceme vytvoÅ™it, co chceme naplánovat, a co chceme, aby opravdu bylo krásné. Protože když bude krásné to, co si vyrobíte, tak opravdu budete velice spokojeni a pozitivnÄ› naladÄ›ní. Takže opravdu vÅ¡echno je ve vaÅ¡ich rukách, a krásu si můžete vyrobit i vy sami, a nemusíte spoléhat opravdu na druhé lidi. Tohle já vždycky říkám, protože opravdu vždycky ÄlovÄ›k musí Äasto spoléhat sám na sebe, takže urÄitÄ› vÅ¡echno máte ve svých rukách. A to je právÄ› velice úžasné, protože prostÄ›, jakmile vybudujete to, co si opravdu pÅ™ejete, tak uvidíte, že budete se cítit mnohem lépe, pozitivnÄ› naladÄ›ní. Bude vaÅ¡e duÅ¡e spokojenÄ›jší, a to se oÄekává od toho, aby vÅ¡echno bylo krásné. Protože opravdu vÅ¡echno je krásné, a hlavnÄ› to, co si sami vybudujeme.