Pokud budete chtít


ŘeÅ¡it vaÅ¡e oddlužení pomocí InsolvenÄního zákona, soud musí uznat, že vám hrozí úpadek. A ten vám hrozí tehdy, když jste po dobu delší než tří mÄ›síců zastavily platby vÅ¡ech svých pohledávek. Je to velmi důležitý moment, protože bude mezi prvními záležitostmi opravdu Å™eÅ¡eno, jestli osobní bankrot je u vás na místÄ›. Mohlo by se stát, že by vám byl navržen jiný způsob Å™eÅ¡ení vaÅ¡ich závazků. Abyste pÅ™esnÄ› odhadli, jak jste na tom vy, je tÅ™eba celou záležitost konzultovat s právníkem. Ale už v tak tíživé situaci vynakládat jeÅ¡tÄ› další peníze na právnické poradenství? Máme pro vás návrh! ObraÅ¥te se prostÅ™ednictvím naÅ¡ich stránek, na naší spoleÄnost! Poradíme vám zcela zdarma a bez závazků!

KoneÄnÄ› nÄ›kdo

Ano, máte pravdu, narazili jste koneÄnÄ› na nÄ›koho, kdo vám chce bez postranních úmyslů pomoci! Chce vás provést celým složitým procesem od zaÄátku až do konce, stát pÅ™i vás a po celou dobu vám být nápomocen ve vÅ¡ech oblastech zákona! Nespoléhejte na vlastní znalosti, které by vás v tom nejmíň potÅ™ebném okamžiku mohli zradit a opravné Å™eÅ¡ení se nemusí konat!