Spojení konstrukčních dílů pomocí trhacích nýtů


Spojení konstrukÄních dílů se dá provádÄ›t nejrůznÄ›jšími způsoby. Je to svaÅ™ování, Å¡roubování nebo stále oblíbené nýtování. Je pravda, že se pořád více upÅ™ednostňuje svaÅ™ování, které může být o dost rychlejší a úspornÄ›jší, ale to neznamená, že by se nÄ›kteří kutilové, nebo i majitelé opravárenských dílen Äas od Äasu nespolehli také na metodu s využitím nejrůznÄ›jších trhacích nýtů nebo nýtů klasických. Také zde je možné použít tepla k lepší tvárnosti, podobnÄ› jakou u svaÅ™ování, ovÅ¡em na rozdíl od svárů, tyto spoje jsou úhlednÄ›jší.

Výhody slepého nýtování jsou různé

Použití trhacích nýtů je nejÄastÄ›jší pÅ™i montážích stÄ›n z nejrůznÄ›jších kovových i nekovových materiálů a spojování strojních souÄástí a dílců. Pokud nemáte přístup ze dvou stran, je slepé nýtování naprosto dokonalé. PostaÄí jen vybrat vhodné kleÅ¡tÄ›, které pomohou pÅ™i aplikaci a také vhodný materiál. Tyto nýty se používají za studena, nejsou nijak zahřívány. VytvoÅ™ené spoje jsou dokonale zaplnÄ›né a nedochází k nežádoucím vibracím. Nespornou výhodou je také rychlost a nízká emise.