Staňte se stálými odběrateli našich ekologicky šetrných práškových barev


PÅ™emýšlíte, jak i v rámci poskytování služeb povrchové úpravy nejrůznÄ›jšími nátÄ›ry zajistit ekologickou ohleduplnost vÅ¡ech poskytovaných aplikací? Použijte na nejrůznÄ›jší podklady kvalitní práškové barvy, které jsou certifikátem kvality a zárukou, že pÅ™i vypalování do struktury povrchu nedochází k uvolňování toxických látek. Nechejte si pÅ™edstavit komplexní barevný vzorník specializovaného distributora, který na Äeský trh uvádí sortiment italského výrobce, který unikátními metodami vyrábí speciální práškové smÄ›si, jež garantují dokonalou odolnost a stálobarevnost u libovolného typu povrchu, a to na podklady umístÄ›né ve vnitÅ™ním i venkovním prostÅ™edí.

Nabízíme komplexní sortiment italského výrobce

ÚspÄ›ch každé povrchové úpravy, kterou provedete v rámci práce na zakázce klientů Vaší lakovny, může být doprovázen ekologickou Å¡etrností, zdravotní nezávadností, stálobarevností, pevností, odolností a dlouhodobou životností práškových barev, které mohou nastartovat úspěšné zakonÄení každé realizace objednávky, s jejíž kvalitou mohou být vzhledem k excelentnímu surovinovému základu VaÅ¡i klienti stoprocentnÄ› spokojeni.