Co s tvrdou vodou?

Máte podezření, že voda, kterou používáte v domácnosti je příliš tvrdá? Taková voda způsobuje bílo-hnědý vodní kámen, další vápenné usazeniny a spoustu jiných problémů.
Vodní kámen uvnitř rozvodů vody, vodovodních baterií, praček, myček, bojlerů, rychlovarných konvice i kávovarů

hotelová koupelna


  • snižuje výkon a životnost těchto zařízení
  • znesnadňuje úklid kuchyní a koupelen a wc
  • vápenné usazeniny například ve varné konvici či v kávovaru jsou velmi nepříjemné, mohou se dostat přímo do nápoje


nastavení pračky

Tvrdost může být karbonátová – přechodná; zde postačí k odstranění pouhý var, kdy dojde k rozkladu hydrogenuhličitanů na uhličitany.
Anebo je tvrdost nekarbonátová – trvalá; je způsobena sírany výše uvedených látek CaSO4 a MgSO4, které se nerozkládají.

A tady přichází na řadu úpravny vody – změkčovače.
Úpravny na změkčení vody fungují na principu iontové výměny, kdy jsou ionty vápníku a hořčíku ve vodě nahrazovány sodíkem, který je neškodný. Díky tomu se pak vápenaté usazeniny netvoří.

Iontoměniče – Ionexy jsou látky, které způsobují změny v solích.
Do softeneru je nutné používat regenerační sůl NaCl (chlorid sodný). Do katexového filtru, naplněného umělými pryskyřicemi, vstupuje tvrdá voda. Sodík je v průběhu procesu změkčování vytěsněn vápníkem a hořčíkem z tvrdé vody. Z filtru vystupuje voda už změkčená.

pohár vody

V průběhu změkčování se katexová náplň postupně vyčerpává, a proto je potřeba ji pravidelně regenerovat. K tomu se používá tabletovaná regenerační sůl; sodné ionty vytěsní ionty vápníku a hořčíku, které se zachytily na ionexu při změkčování. Po skončení procesu je filtr znovu připraven k provozu.
Do odpadu odchází chloridy vápníku a hořčíku.

Pro obnovu softenerů nikdy nepoužívejte jodizovanou a fluorizovanou kuchyňskou sůl v sypkém stavu, jaká se prodává v obchodech s potravinami! Katexová náplň by mohla být nenávratně poškozena.