Kde se uplatní nouzová svítidla

Nouzové osvětlení se začalo budovat již v polovině dvacátého století. Bylo to v souvislosti s technologickými možnostmi náhradních bateriových zdrojů, které nejsou závislé na rozvodné elektrické síti. Hlavním důvodem tohoto řešení bylo poskytnout náhradní zdroj umělého světla, byť ve slabší intenzitě, v prostorách, kde se pohybuje velké množství osob, a kde by náhlým výpadkem elektřiny mohlo dojít k nepopsatelné panice.sedadla v kině
Panika je druh psychické hysterie, který velmi dobře dokážou popsat zkušení odborníci v oboru psychologie. Nemusí totiž vůbec dojít k nebezpečné situaci, která lidský život bezprostředně ohrožuje, ale pokud se ve skupině osob objeví psychicky labilnější jedinci, ti mohou strhnout tzv. dominový efekt strachu a lidé mohou být ohroženi na zdraví vlivem neadekvátních reakcí na vzniklou situaci – vnitřním zraněním pod vlivem ušlapání, pomačkání i agresivního chování v rámci boje o přežití a pudu sebezáchovy.
Divadla a kina – právě panika byla důvodem, proč se nouzová svítidla lightpark.cz začala povinně instalovat v prostorách kin a divadel. Tam je nutné zajistit opuštění prostor osvětlením chodeb, schodišť a všech únikových východů. Z tohoto důvodu se také ze všech společenských sálů musí otevírat únikové dveře směrem ven, protože panický strach, např. při požáru, může způsobit, že lidé tlačící se ven nebudou schopni otevřít vchodové dveře směrem dovnitř.budova zábavního centra s kinosály
Výrobní komplexy – celá řada výrobních prostor vyžaduje tato řešení, zvláště se to týká velkých hal a provozů, kde se produkují nebezpečné chemické látky, a kde výrobní proces vyžaduje zvýšenou pozornost. Při výpadku centrálního osvětlení napájeného z rozvodné soustavy musí být nouzová světla ihned k dispozici vzhledem k závažnosti situace. Je nutné provést nezbytné provozní zásahy, zabránit vzniku požáru a úniku nebezpečných chemikálií, a je zapotřebí zajistit evakuaci osob do bezpečného prostředí.