Kam se hodí prachotěsná svítidla

Sklady obilí (sýpky) a mlýny – při zpracování obilných zrn a jejich uskladnění se bez prachotěsných světelných zdrojů nelze obejít. Potvrdí vám to každý, kde se někdy v blízkosti obilné sýpky nebo mlýnu ocitl.
Hutnictví železa a dalších kovů a strojírenské provozy – jsou průmyslová odvětví s velmi vysokou produkcí prachových částic. Pochopitelně se tu musí objevit světelné zdroje odolné vůči působení vlivů prostředí.osvětlená průmyslová zóna
Chemické provozy – prostředí, kde dochází k chemickým reakcím a k interakci s proudícím vzduchem včetně galvanického pokovování, kalicích lázní a míst, kde je nutné zajistit atmosférické větrání, je další oblast, kde se uplatní prachotěsná svítidla https://www.lightpark.cz/prachotesna-led-svitidla/.
Stavebnictví – stavební odvětví je jedno z nejprašnějších vůbec, zvláště pak průmyslové zpracování vápence (cementárny, betonárny, výroba sádrokartonu). Tam je nutné všechny provozy zabezpečit speciální osvětlovací technikou.
Zemědělské provozy – při zpracování zemědělských plodin, jako jsou brambory, kukuřice, cukrová řepa a řepka olejná uniká při nízké vlhkosti vzduchu do okolí prach oddělující se od zeminy. Všechny zemědělské provozy v automatické i poloautomatické výrobě vyžadují zdroje umělého světla zabezpečené proti působení prachových částic.prašné prostředí kamenolomu
Městské podchody – blízkost silničních tahů a ulic se silným automobilovým provozem velmi trpí prašností. Prach je navíc v těchto místech velmi agresivní, častokrát spojený s tukovou složkou z automobilových maziv a spalin. Zde je takové speciální svítidlo doslova nutností.
Exteriéry zahrad, teras, balkonů atp. – zvláště ve městech, kde jsou balkony vystaveny působení prachových části, anebo zahradní prostory a terasy s pergolou by měly mít vyšší stupeň tzv. IP krytí. Měla by to být svítidla zajištěná proti působení vody a prachu, která se snadno udržují v čistotě, a jejichž kryty není nutné neustále opakovaně demontovat.